Participatiepenning 2023

Ook dit jaar wordt er tijdens het Flevopenningengala weer een Participatiepenning uitgereikt. De penning wordt sinds 2016 toegekend aan Flevolandse werkgevers die op een uitzonderlijke wijze bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt. 

In Flevoland zijn er veel mooie initiatieven die de arbeidsmarkt inclusiever maakt. Om dit te stimuleren en te vieren, is de participatiepenning in het leven geroepen. Flevolandse gemeenten nomineren één werkgever die zich op een bijzondere manier inzet voor inclusiviteit.

Om binnen het brede veld van Inclusief Werkgeverschap accenten te kunnen leggen wordt jaarlijks, op basis van actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom de Flevolandse arbeidsmarkt, een richtinggevend thema verbonden aan de criteria voor de te selecteren werkgevers. 

Een vakkundige jury zal afwegen welke van de genomineerde de beste kansen heeft gecreëerd voor statushouders. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Flevopenningengala op 16 juni in Dronten.

De Genomineerden

Hieronder staan de genomineerden voor de Participatiepenning 2023. De komende periode zullen we weekelijks één van de genomineerden uitlichten. Kom dus regelmatig terug!

 

De Participatiepenning is een initiatief van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF). Het initiatief brengt het nut en noodzaak van de inclusieve arbeidsmarkt onder de aandacht van een grote groep belanghebbenden. In een inclusieve arbeidsmarkt komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, geslacht of herkomst.

De jury

De jury bestaat uit alle leden van het RWF-bestuur en wordt ondersteund door Mari Louise de Wilde en Karin Senf.

Andries de Vries  

Annemieke Verburg  

Annemieke Messelink-Dijkstra 

Bertien Hoek 

 

Durk Bijma 

Erik van de Beld 

Froukje de Jong

Jan-Nico Appelman

 

Jeanne Kroon 

 Judith Veltman 

Karin Senf

Linda Verduin 

 

 

Mari Louise de Wilde

Marleen Lemstra

Nathanaël Middelkoop  

Peter Duvekot

 

Rob Ton  

Tom Lansink 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen