Over Flevoland Werkt!

Om de doelen voortvloeiend uit de banenafspraak te realiseren, hebben gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk, werkgeversorganisatie VNO-NCW, vakbonden FNV en CNV, onderwijsinstellingen en UWV de handen ineengeslagen in het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland. Onder de noemer 'Flevoland Werkt!' werken we samen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen en niemand aan de kant staat. Werkgevers en werknemers krijgen hiervoor ondersteuning. Denk dan aan (subsidie voor) begeleiding, aanvulling op het salaris, proefplaatsingen en een no-risk polis. De banenafspraak loopt nog tot en met 2026: een tijdsperiode waarin landelijk maar liefst 125.000 banen verzorgd moeten worden: 100.000 bij bedrijven en 25.000 binnen de overheid. Alle partijen staan als één blok achter deze doelstelling! 

Participatiewet

Op 1 januari 2015 trad de nieuwe Participatiewet in werking. De gemeenten voeren deze wet uit en bieden daarbij ondersteuning aan iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. In Flevoland gaat het in 2019 om 1064 extra banen die moeten worden gerealiseerd. Daarvan moeten er 348 banen komen in de overheidssector en 716 bij bedrijven en organisaties. 

Voortgang

UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit. Deze trendrapportage geeft een indicatie van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. 

Klik hier voor een grotere weergave van de trendrapportage 4e kwartaal 2018