Onderwijs

Met de invoering van de participatiewet in 2015 is voor mensen met een beperking veel veranderd op gebied van (begeleid) werk en uitkering. Ook het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), ROC-entree en PRO-scholen hebben te maken met deze veranderingen. Werkprocessen lopen anders, scholen hebben te maken met andere contactpersonen en de mogelijkheden qua uitstroom van leerlingen zijn veranderd.

Praatplaat uitstroom na speciaal onderwijs

Om de overstap van speciaal onderwijs naar de mogelijke vervolgtrajecten te verhelderen, ontwikkelde het Regionaal Werkbedrijf Flevoland twee soorten praatplaten.

Een praatplaat als ondersteuning als de school in gesprek gaat met leerling en ouders (download).
Een praatplaat met tekst, bedoeld voor de school zelf om een goede inschatting te doen over het vervolgtraject van de leerling (download).

 

Sparringspartner in casuistiekoverleg

Met de invoering van de Participatiewet is de taak van het UWV met betrekking tot het ‘scholennetwerk’ overgedragen aan de gemeenten. Vertegenwoordigers van VSO, ROC-entree en PRO-scholen hebben aangegeven dat er vooral behoefte is om individuele leerlingen te bespreken in het ‘casuïstiek-overleg’. Om tegemoet te komen aan deze behoefte, hebben de gemeenten per school of samenwerkingsverband afgevaardigden aangewezen, die bij dit overleg aansluiten. Scholen hebben begin 2016 een mail ontvangen over hun sparringspartners op dit gebied. U kunt uw sparringspartner ook (nogmaals) opvragen bij uw gemeentelijk regisseur (zie hieronder).

Gemeentelijk regisseur

De gemeenten hebben een regisseur aangewezen die de regie op het scholennetwerk in de gemeente op zich neemt. De regisseur zorgt ervoor dat er zicht is op de jongeren die de komende jaren voor het ‘doelgroepregister’ en daarmee de ‘banenafspraak’ in aanmerking gaan komen.

De gemeentelijke regisseurs zijn:

Cookie-instellingen