Internetconsultatie: Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang

14-02-2024 229 keer bekeken 0 reacties

Om kinderopvangorganisaties die groepshulpen inzetten te helpen bij de loonkosten, werkte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een tijdelijke subsidieregeling uit. De regeling staat nu open ter online consultatie.

Geïnteresseerden kunnen tot en met woensdag 6 maart 2024 reageren op alle onderdelen. Het uiteindelijke doel? Het verminderen van het personeelstekort in de kinderopvang. De regeling staat nu open ter online consultatie via: https://www.internetconsultatie.nl/subsidieregelinggroepshulpenkinderopvang.

De subsidie is een bijdrage in de loonkosten van een groepshulp, die scholing via praktijkleren in het mbo wordt geboden. Het subsidiebedrag wordt naar rato van het aantal contracturen van de groepshulp berekend, met als maximum 10.056 euro. Dat bedrag is gebaseerd op 40 procent van het fulltime cao-salaris van een groepshulp over een heel jaar. De verdeling van het totale subsidiebudget gebeurt naar rato van het aantal aanvragen. Bij een hoog aantal aanvragen kan het maximale subsidiebedrag dus lager uitvallen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten kinderopvangorganisaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder staan deze voorwaarden nader toegelicht.

  • De subsidieaanvraag wordt gedaan door de houder van een kinderopvangorganisatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Subsidie kan eenmaal per jaar gedurende de maand november worden aangevraagd (in 2024, 2025 en 2026).
  • Er wordt maximaal 1 aanvraag voor 1 groepshulp per houder per aanvraagtijdvak toegekend.
  • De groepshulp moet werkzaam zijn bij de kinderopvangorganisatie van de houder met een arbeidsovereenkomst die minstens 12 maanden geldig is (voor een duurzame inzet).
  • In het kader van ontwikkeling van de groepshulp, moet er een subsidieaanvraag voor een afgeronde leerbaan of praktijkleerplaats zijn toegekend (via de Subsidieregeling praktijkleren (BBL), of praktijkleren in de derde leerweg). Hierbij heeft de groepshulp (een deel van) een mbo-opleiding gevolgd in de praktijk, gericht op het behalen een mbo-praktijkverklaring, mbo-certificaat of mbo-diploma.
  • Aanvraag van de subsidie wordt mogelijk voor een groepshulp die n├í 1 augustus 2023 gestart is met een leerbaan of praktijkleerplaats.
  • Er kan geen subsidie worden aangevraagd als al op grond van een andere regeling een tegemoetkoming in de loonkosten van de groepshulp wordt gefinancierd. Dit geldt niet voor financiering op grond van de Subsidieregeling praktijkleren (in de derde leerweg).
  • De subsidie is bedoeld voor een groepshulp, niet voor de inzet van een beroepskracht-in-opleiding, pedagogisch medewerker in ontwikkeling of student-medewerker.
  • De subsidie kan maximaal 1 keer per individuele groepshulp worden toegekend.

Het ministerie van SZW wil de subsidieregeling in april 2024 in laten gaan.

 

 

 

Cookie-instellingen