VN-verdrag: werken aan een samenleving voor iedereen

13-02-2024 241 keer bekeken 0 reacties

Mensen met een beperking hebben dezelfde rechten als ieder ander. Zij moeten mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving. Op een manier die bij hen past. En zoals zij dat willen en kunnen. Want Nederland is een samenleving voor iedereen. Dit staat in het VN-verdrag handicap in Nederland.

In 2016 heeft Nederland zich aangesloten bij het VN-verdrag Handicap. In dit verdrag staat wat de regering moet doen om mensen met een beperking een leven te laten leiden zoals anderen dit ook doen. Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld gemeenten, bedrijven of organisaties. In het VN-verdrag Handicap staat hoe de positie van mensen met een beperking moet worden verbeterd.

Volgens cijfers van de Rijksoverheid hebben 2 miljoen Nederlanders een beperking. Dat zijn ongeveer 1 op de 9 mensen. De arbeidsparticipatie onder deze groep is laag. Van alle mensen met een beperking die kunnen werken, heeft volgens het CBS bijna de helft geen baan (2021). Bovendien blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (2020) dat 1 op de 5 mensen met een handicap zich weleens gediscrimineerd voelt.

In het verdrag is ook aandacht voor het thema werk en inkomen. Hierover wordt onder andere gezegd dat het belangrijk is dat mensen geld krijgen voor wat ze doen, zodat ze met dit geld hun leven kunnen inrichten zoals ze willen. Bovendien leren mensen nieuwe dingen en doen ze sociale contacten op.

Overheden en werkgevers moeten zorgen dat er werk is voor mensen met een handicap en moeten faciliteren dat zij hun werk op verschillende manieren kunnen doen. En dat hun werkplekken toegankelijk zijn.

Lees het hele document hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/01/31/werken-aan-een-samenleving-voor-iedereen-het-vn-verdrag-handicap-in-nederland

 

 

Cookie-instellingen