Groep werkzoekenden geplaatst bij GXO Logistics in Lelystad

16-11-2023 259 keer bekeken 0 reacties

Meerdere werkzoekenden komen samen in dienst bij GXO in Lelystad, waar ze onder begeleiding leren en werken als opstap naar een baan. Een dergelijke groepsplaatsing maakt langdurige ondersteuning van zowel de betrokken medewerkers als de werkgever mogelijk.

Met deze intentie geven GXO Logistics, Werkbedrijf Lelystad, UWV Zwolle en Flevoland, gemeente Lelystad en Regionaal Werkbedrijf Flevoland het startsein voor een duurzaam toekomstperspectief aan deze groep werkzoekenden. Deze partijen hebben zich actief ingezet voor het realiseren van een groepsplaatsing bij GXO in Lelystad, de grootste logistieke dienstverlener in Flevoland. De betrokken publieke en sociale partners, verenigd in het Schakelteam Transport en Logistiek, doen de nodige voorbereidingen en volgen een vaste aanpak. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van de groep, die is van belang voor de samenwerking, maar ook voor de groei van de individuele medewerker met de inzet op ontwikkeling en praktijkleren. Ook randvoorwaarden zoals de kwaliteitsborging en nazorg worden vooraf geregeld.

Win-winsituatie
Innovatie en inclusief ondernemen kunnen een oplossing bieden voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Met name de systematiek van groepsplaatsingen is een win-winsituatie voor zowel de ondernemer, de werknemer als de publieke en sociale partners. Doordat je in een keer een groep werkzoekenden plaatst kun je de begeleiding op een plek regelen en gezamenlijk invulling geven aan een zo efficiënt mogelijk werkproces. Arbeidspotentieel dat niet altijd in beeld komt, kan hierdoor wel worden benut.

Iedereen doet mee
Werkbedrijf Lelystad maakt al tien jaar werk van arbeid met als doel om een goede match te maken tussen werkgevers en werkzoekenden zodat een langdurige arbeidsrelatie ontstaat. Het Werkbedrijf adviseert en ontzorgt werkgevers bij het aannemen en begeleiden van personeel en stimuleert en helpt werkzoekenden richting en in het werk . Samen bouwen we aan een goed draaiende lokale/regionale economie en een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Cookie-instellingen