Livegang: Monitoringsysteem GRIP JIKP

02-11-2023 304 keer bekeken 0 reacties

Afgelopen woensdag 1 november was het zover: de livegang van het monitoringsysteem GRIP JIKP!

MONITORINGSYSTEEM GRIP JIKP – LIVEGANG 1 NOVEMBER

Afgelopen woensdag 1 november was het zover: de livegang van het monitoringsysteem GRIP JIKP!

Wat is GRIP JIKP ook alweer?
Vanuit de overheid wordt landelijk actief beleid gevoerd om alle ‘jongeren in een kwetsbare positie’ (JIKP) naar een passende plek in de samenleving te begeleiden. De Doorstroompunt regio en Arbeidsmarktregio Flevoland hebben hiervoor de module ‘GRIP JIKP’ van Intergrip ingekocht.

Met de module GRIP JIKP wordt het mogelijk alle jongeren binnen de doelgroep gedurende een aantal jaren (nu tot 23 jaar, binnenkort tot 27 jaar) te volgen. Stromen de jongeren uit naar Vervolgonderwijs, Arbeid of Dagbesteding, of zitten ze thuis en hoe vergaat het hen daar? Maken ze hun opleiding af, of beginnen ze aan een nieuwe, vinden ze werk, blijven ze aan het werk, blijven ze in de dagbesteding of kunnen ze vandaar nog nadere stappen zetten richting arbeid? Het monitoringsysteem GRIP JIKP is echter niet alleen bedoeld om deze jongeren te volgen, maar zeker ook om met elkaar een sluitend netwerk te hebben en ongewenste uitval te voorkomen.

Waar staan we nu?
Voor dit sluitend netwerk rondom de JIKP is het nodig dat alle partners in Flevoland rondom deze doelgroep ervoor zorgen dat het monitoringsysteem GRIP JIKP wordt geïmplementeerd, onderlinge afspraken worden gemaakt en met het systeem wordt gewerkt. We hebben het dan over alle schoollocaties van PrO (Praktijkonderwijs), VSO en MBO entree en mbo2 en alle gemeenten de afdelingen W&I, Doorstroompunt en WMO. In Flevoland hebben we het dan over een totaal van 16 partners die samen 46 afdelingen/locaties hebben. We zijn blij dat inmiddels meer dan de helft van de partners al aangehaakt, de anderen hebben het nog in behandeling of sluiten binnenkort aan.

Projectteam GRIP JIKP
Behoort uw organisatie tot de genoemde partners en bent u benieuwd wat dit monitoringsysteem uw organisatie gaat brengen? We werken vanuit een projectteam bestaande uit:

Maaike van Rooijen - Doorstroompunt regio coördinator, Sanne Wolters – Regionaal Programmamanager VSV, Mery Redjopawiro – projectleider Actieplan Jeugdwerkloosheid Flevoland en Jos van Rijthoven – projectmanager Intergrip.

Onderwijspartners kunnen met hun vragen mailen naar: mery.redjopawiro@flevolandwerkt.info Gemeentepartners mailen naar: mjvrooijen@almere.nl

Cookie-instellingen