De Aanpak van.....
Onder deze titel zullen de komende maanden artikelen verschijnen over de wijze waarop gemeenten in Flevoland invulling geven aan de banenafspraak/participatiewet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkt te leiden.  De edities Urk en Lelystad zijn reeds gepubliceerd. In de volgende editie wordt de aanpak van Noordoostpolder nader belicht.
Benieuwd naar de aanpak in Flevoland? Klik op de links hieronder.