De Aanpak van Urk

Opgewekt is ur ut leven
De bewoeners zo gastvrij
Warm van arte in gul in ‘t gieven
Neuver in de visserije 
  2e couplet Urker volkslied

 

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn. De banenafspraak is een landelijke afspraak. In de arbeidsmarktregio Flevoland betekent de banenafspraak dat er eind 2019 1064 extra banen moeten zijn gerealiseerd: 716 in de marktsector en 348 bij de overheid. Vanuit het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) en onder het motto ‘Flevoland Werkt!’ zetten Flevolandse gemeenten zich samen met UWV, werknemers- en werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen in om die doelstelling te halen.

Foto vlnr: Freek Brouwer en Dirkje Kramer.

Op Urk staat niemand aan de kant, je ziet dat ook bij sportverenigingen en in het vrijwilligerswerk. Het is de normaalste zaak en daarom zie je ook altijd wat terughoudendheid bij werkgevers op Urk als het bijvoorbeeld gaat om de nominatie voor de Participatiepenning. Op Urk helpen we elkaar.

Makkelijk af
De gemeente Urk gaat het ogenschijnlijk makkelijk af. Er zijn inmiddels 29 personen uit de banenafspraak aan het werk in een reguliere baan, terwijl er nog eens zeven in het traject ernaartoe zitten. Hoe komt het toch dat de uitvoering van de banenafspraak – het realiseren van extra banen voor de doelgroep – op Urk zo soepel verloopt? De vraag wordt beantwoord door Freek Brouwer, wethouder sociaal domein: ‘Voor werkgevers op Urk is het heel normaal dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn bij hen. Op Urk staat niemand aan de kant, je ziet dat ook bij sportverenigingen en in het vrijwilligerswerk. Het is de normaalste zaak en daarom zie je ook altijd wat terughoudendheid bij werkgevers op Urk als het bijvoorbeeld gaat om de nominatie voor de Participatiepenning. Op Urk helpen we elkaar.
Die maatschappelijke taak wordt bovendien ook als meerwaarde voor het bedrijf gezien en dat geeft extra voldoening voor de werkgever en niet in de laatste plaats voor de persoon uit de doelgroep en zijn familieleden.’

Dirkje Kramer, beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Urk vult aan: ‘Wat meespeelt is dat het bijna not done is als je op Urk niet werkt. Dat past gewoon niet bij deze vrij gesloten gemeenschap; daardoor zijn er hier relatief weinig bijstandsgerechtigden en met minder dan 1% heeft Urk het laagste werkloosheidspercentage van heel Nederland. Werken is de norm op Urk.’

Vlijtig
Urkers zijn vlijtige harde werkers, vindingrijk en optimistisch. Toen de Afsluitdijk een einde maakte aan de Zuiderzee en ook de dagen van Urk en de visserij leken geteld, verlegden de vissers hun werkterrein naar de Noordzee, kwamen er grotere kotters en floreerde de visafslag begin jaren tachtig van de vorige eeuw als nooit tevoren. Het ‘Wonder van Urk’ wordt deze economische ontwikkeling genoemd. Een groot deel van de werkgelegenheid in de visverwerkende industrie profiteert daarvan. ‘Een sterk punt is tevens dat er hier veel familiebedrijven zijn’, zegt Brouwer. ‘Daar wordt zonder uitzondering hard gewerkt; de mentaliteit is dat iedereen hard meewerkt. En dat gebeurt zonder de maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen.’

Brouwer noemt Sea Fresh als voorbeeld. De Flevolandse Toponderneming 2019 ontplooit vanaf Urk ook activiteiten op Sri Lanka en springt financieel bij als zich daar wegens overstromingen een natuurramp voltrekt. De bereidheid om te helpen is groot op Urk, de ruimhartigheid is legendarisch. Op veel plaatsen worden kistjes Nieuwe Haring geveild, maar nergens in Nederland levert zo’n actie zoveel geld op als op Urk: het eerste kistje Meischol ging hier voor 140.000 euro van de hand. De opbrengst was bestemd voor ALEH Negev, een zorgdorp voor meervoudig gehandicapte kinderen in Israël.

Zorgzaamheid
Terug naar de banenafspraak. Bij de uitvoering ervan wordt Dirkje Kramer terzijde gestaan door de WerkCorporatie die voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk voor inwoners bemiddelt die minder makkelijk op eigen kracht een baan vinden. Elisabeth de Gelder van de WerkCorporatie noemt de mentaliteit van werkgevers op Urk bijzonder. Dat draagt ertoe bij dat driekwart van de kandidaten uit de banenafspraak een vaste baan vindt. De Gelder: ‘We zorgen voor vaste aanspreekpunten, want we weten hoe belangrijk dat is voor kandidaten en werkgevers. En we doen veel aan nazorg. We houden contact, ook nadat alles geregeld is. De terugkerende loonwaardemeting is een natuurlijk moment om weer eens te kijken hoe het gaat. Voor Urk geldt dat de werkgevers vaak de kandidaten ook persoonlijk kennen. Dat is een plus voor de zorgzaamheid. Urker werkgevers vinden het heel logisch dat zij zorgen voor elkaars familie.’ Een ook de gemeente draagt haar steentje bij. Doordat de werkgevers op Urk dikwijls zelf voor de jobcoaching zorgen, richt de gemeentelijk ondersteuning zich vooral op het administratieve deel en op het ontzorgen. Dirkje Kramer: ‘Als gemeente denken en werken we mee met de werkgever. Is het een enkele keer een stapje te ver voor een werkgever – bijvoorbeeld als een kandidaat een heftruckcertificaat moet halen – dan springt de gemeente financieel bij.’