De Aanpak van Lelystad

W e schrijven 16 juni 2016. In de centrale hal van het Werkbedrijf Lelystad aan de Vaartweg 67 zijn alle stoelen bezet. Bijna honderd Lelystadse werkgevers en belangstellenden zijn bijeen om een belangrijk besluit te nemen. Het gaat om de kick-off van een platform van werkgevers, onderwijs en gemeente dat de inclusieve arbeidsmarkt hoog in het vaandel voert. De aanwezigen stemmen ermee in om mee te werken aan een lokale arbeidsmarkt die ook plaats biedt aan medewerkers met een beperking. Het zogenaamde Lelystad Akkoord is een feit.

Het Lelystad Akkoord beoogt jaarlijks werkgevers bereid te vinden 150 plaatsen te realiseren voor de inclusieve arbeidsmarkt

De gemeente Lelystad nam een jaar eerder het voortouw voor het akkoord. Wethouder John van den Heuvel nam samen met zijn collega-wethouders Jop Fackeldey en Elly van Wageningen het initiatief voor het akkoord, dat het lokale antwoord was op het landelijke Sociale Akkoord. Daarin werden de aantallen genoemd van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan werk moesten worden geholpen. Het Lelystad Akkoord beoogt jaarlijks werkgevers bereid te vinden 150 plaatsen te realiseren voor de inclusieve arbeidsmarkt. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van het Werkbedrijf Lelystad.

Foto: vlnr Andries Greiner en Irene Medema.

Van meet af aan is het Lelystad Akkoord door overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen breed aangepakt om gezamenlijk te werken aan een zogenoemde ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Dat is een arbeidsmarkt waarin niemand aan de kant staat en waarin ruimte is voor ieders talent. Het Lelystad Akkoord is geen vrijblijvende papieren afspraak: alle partijen worden aangesproken op hun rol als werkgevers en hun verantwoordelijkheid van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Zodoende kan er concreet gewerkt worden aan het realiseren van stageplekken, leerwerkplekken, werkervaringstrajecten, garantiebanen en ‘echte’ banen. 


Het Lelystad Akkoord kreeg een stevige stuurgroep onder voorzitterschap van Andries Greiner (onder meer voormalig gedeputeerde EZ van de provincie Flevoland), Tom Lansink (namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland), Ben Vermeer (directeur van MBO College Lelystad), Rob van Reijswoud (gemeente Lelystad) en Onno Vermooten (directeur van Werkbedrijf Lelystad). Irene Medema werd als campagnemanager het gezicht van het Lelystad Akkoord en trekker van het geheel. 

De masterclasses over diverse aspecten van ‘Inclusief Ondernemen’ worden bij Werkbedrijf Lelystad gehouden en blijken een schot in de roos

De stuurgroep koos kennisoverdracht als vertrekpunt. Er kwam een actieagenda voor werkgevers met informatieve en enthousiasmerende masterclasses, workshops en rondetafeldiscussies met prominente gasten uit ‘Den Haag’.  De masterclasses over diverse aspecten van ‘Inclusief Ondernemen’ worden bij Werkbedrijf Lelystad gehouden en blijken een schot in de roos; er zijn er tot eind 2018 vier gehouden, die druk werden bezocht. Medema zegt: “Naast het verkrijgen van inhoudelijke bagage waren de masterclasses telkens een goede gelegenheid voor de inclusieve ondernemers en hun HR-managers om elkaar te ontmoeten en naast te netwerken ook van gedachten te wisselen over de HR-vraagstukken rondom inclusief werkgeverschap.”
Ook het project Lelytalent werd vanuit het Lelystad Akkoord opgezet. Het doel van het in 2018 gestarte project is om schooluitval van kwetsbare doelgroepen te voorkomen en de iting van ROC Flevoland met de arbeidsmarkt te verbeteren. Lelytalent richt zich op jongeren van mbo niveau 2 en entree-opleidingen, die via een banencaroussel waaraan dertig bedrijven deelnemen, stapsgewijs worden voorbereid op het werken binnen die branche. Medema: “Het project van leren in de praktijk is succesvol door de unieke combinatie van Lelystadse werkgevers met praktijkplaatsen en de Intensieve begeleiding en scholing van gemotiveerde jongeren.”  
 

Lees verder