Werkgevers

Wat betekent de banenafspraak voor mijn bedrijf?

Als werkgever in Flevoland kijkt u – met de gemeente en UWV – hoe u in uw bedrijf een plaats kunt creëren voor iemand met een arbeidshandicap. Doel is om landelijk in tien jaar 125000 banen te realiseren: 100000 banen in het bedrijfsleven en 25000 banen bij de (Rijks)overheid. Voor Flevoland betekent deze opgave dat er in 2017 644 banen moeten zijn gerealiseerd: 412 bij het bedrijfsleven en 232 bij de overheid.

Wat levert het mijn onderneming op?

Werken met mensen met een arbeidsbeperking is een verrijking van uw organisatie:

  • Door een bepaald takenpakket te geven aan mensen met een arbeidsbeperking (jobcarving), hebben bestaande medewerkers meer tijd voor bijvoorbeeld acquisitie, research & development en klantcontact.
  • Steeds meer aanbestedingen, zeker van overheden, vragen om social return on investment.
  • Er zijn verschillende ondersteuningsmiddelen, zowel financiële tegemoetkomingen als begeleiding in natura.
  • U kunt een medewerker specifiek voor uw bedrijf opleiden en heeft dan een loyale werknemer die voor u door het vuur gaat.

Wat is een baan volgens de banenafspraak?

  • Een baan volgens de banenafspraak is een baan voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • De baan is altijd een baan bij een reguliere werkgever.
  • Voor het gemis aan loonwaarde kan de werkgever via loonkostensubsidie bij de gemeente of loondispensatie bij UWV gecompenseerd worden.
  • Jaarlijks wordt de loonwaarde van de werknemer opnieuw vastgesteld.

Snel naar: